ONESNAŽENOST ZRAKA V PROSTORIH

Poskrbite za svež zrak v vašem prostoru

Zrak v vsakem prostoru je obremenjen z vonjavami, vlago, prahom, ogljikovim monoksidom ter številnimi drugimi zdravju škodljivimi spojinami. Pohištvo, blazine, sintetični gradbeni materiali in razna čistilna sredstva lahko oddajajo celo vrsto strupenih spojih. Med ostale onesnaževalce zraka v zaprtih prostorih pa štejemo tudi cvetni prah, bakterije in pa plesni. Slaba ventilacija v prostorih še bolj dodatno poslabša celotno situacijo.

Onesnaževalce zraka v notranjih prostorih štejemo med pet največjih okoljskih tveganj za naše zdravje, saj notranja okolja dopuščajo zbiranje onesnaževalcev v večji količini, kot naj bi jih smeli vdihavati. Zadrževanje v  prostorih dlje časa ima lahko vrsto negativnih učinkov na telo kot so pogosti glavoboli, vrtoglavice, razdraženost kože ipd. Glede na to, da ljudje preživimo okoli 90 % dneva znotraj, je kvaliteta zraka izjemno pomembna.